GEKKAN-WIEN ウィーン日誌

   平成元年創刊 現地オリジナル取材と編集でウィーンを伝える           現地情報紙「月刊ウィーン GEKKAN-WIEN 」の編集長が綴る

Europa in Wien Der Wiener Kongress

 ベルヴェデーレ下宮 Unteres Belvedere & Orangerie は特別展「ウィーンの中のヨーロッパ.ウィーン会議1814/15」を2月20日から6月21日まで開催。

gekkan-wienWienerK1.jpg

gekkan-wienWienerK2.jpg

gekkan-wienWienerK3.jpg

gekkan-wienWienerK4.jpg
Sabine Grabner, Kuratorin

gekkan-wienWienerK5.jpg
Werner Telesko, Kurator

PageTop